הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל אביב 3-12.5.12

Safe Harbour

Israel 2012, 50 min, Hebrew, English subtitles

Artist Honi HaMe’agel’s daily observations of primates conducted for over 30 years. The film offers a look on examples of citizens of the Tel Aviv nation through the melting pot, symbols, cultures, atmosphere, ideological and political ramifications. The beach is a window to the nation, through which social, cultural, political and messianic wars that become more and more extreme over time can be viewed. Physiological, ideological and climatic changes that may be due to extreme exposure to the sun can be discerned. The film is dedicated with love to Micha Elvis, David the prophet and the late Tsvika Kartiv, who were the nucleus of the Tel Aviv beach experience.

Safe Harbour website

Director, Production, Script, Cinematography & Research: Honi Ha'meagel
Production Company: All Media
Editing & Soundtrack: Roni Herman
Print Source: Honi Ha'Meagel (honi15@walla.co.il)Director CV
  • Fri 11/5 16:00, Tel Aviv Museumwith the filmmaker
  • Sat 12/5 22:00, ZOA Meyerhoff
דרך התבוננותו יוצאת הדופן, הופך חוני את היומיומי והמובן מאליו למשהו שאי אפשר שלא להבחין בו: את העבר לעכשווי, את הדומם למלא חיות, את חסר החשיבות למרכזי ומעורר השראה. חוני, אמן רב תחומי, מפשיט את החפץ הקונקרטי ממשמעותו הפרוזאית ומחלץ ממנו את מרכיביו האמנותיים.

Sign up for our newsletter

Search the Film Guide

62.219.17.210