הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע דוקומנטרי בתל אביב 3-12.5.12

Treasure Hunt

Israel 2012, 41 min, Hebrew, English subtitles

On our birthdays, we used to play 'Treasure Hunt' with dad. He would hide riddles around the house that we were to find and solve to get our gifts. Since then things changed. Today, at 32, I set on a new treasure hunt to try and rebuild my family. The trouble is that it is hard to tell between the grownups and the kids.

Director, Production, Script, Cinematography & Research: Nadan Pines
Production Company: Bezalel, Academy Of Art And Design, Jerusalem
Editing: Hadas Kapon
Soundtrack: Rafi Chen
Music: Tal Yardeni, The Aprons
Print Source: Nadan Pines (nadanpines@gmail.com)Director CV
בן 33, גדל בחדרה, חי בתל-אביב.
בוגר המחלקה לאומנויות המסך בבצלאל, התמחות אנימציה.

Sign up for our newsletter

Search the Film Guide

62.219.17.210