* הקרנה בנוכחות יוצר/ת

שלישי 8.11

רביעי 9.11

חמישי 10.11

שישי 11.11

שבת 12.11