הקרנות התלמידים סגורות לקהל הרחב
* הקרנה בנוכחות יוצר/ת

שלישי 7.11

רביעי 8.11

חמישי 9.11

שישי 10.11

שבת 11.11