* הקרנה בנוכחות יוצר/ת

ראשון 25.12

שני 26.12

שלישי 27.12