מנהלת הפסטיבל: גליה בדור
מנהלת אמנותית: קרין ריבקינד סגל
מפיקה: יוקי (יעל) בן שאול
מנהלת תכנית דוקאביב: יערה עוזרי
מפיק בפועל: תמיר הוד
רכזת חוג הידידים ושיווק: מיכל רון
אתר האינטרנט ופתרונות טכנולוגיים: אמיר עוזר
ניו מדיה: ניצן פינקו, אנלוג
מתאמת הפקה: מעיין טל