יוקרנו עשרה מסרטיו הקצרים של מישל גונדרי:
La Lettre
L’Expédition fatale
Junior et sa voix d’or
Un joyeux Noël
Boldie
My New New York Diary
How to Blow Up a Helicopter (Ayako's Story)
Pecan Pie
One Day
Viva di Rosa