אפריקה רחוקה מהתודעה בדרך כלל, למרות שפיזית היא קרובה אלינו עד מאוד.
דוקאביב מציג השנה מבחר יוצא דופן של סרטים העוסקים בהוויה הפוליטית-חברתית, המאבקים לחירות, ההתמודדות הכלכלית וחיפושי הזהות של היבשת, שגלי הדף מהטלטלות שהיא עוברת ניכרים גם אצלנו.