בשיתוף עם המכון הצרפתי בתל אביב אנחנו שמחים לארח בדוקאביב משלחת נכבדה של אורחים מ-INA, המכון האודיו-ויזואלי הלאומי של צרפת. במסגרת הביקור נציג בכורה בינלאומית לסרט ״צרפת ישראל: היסטוריה״ ולאחריה יתקיים שיח עם יוצרי הסרט.
אנשי מקצוע והקהל הרחב יוכלו לפגוש את נציגי INA במושב מיוחד של כנס הפורום היוצרים הדוקומנטרים שיעסוק בשימושים חדשניים בארכיונים.