הקרנות נוספות לסרטים "אהובי, אל תחצה את הנהר" ו"מאורת הזאבים"

הקרנות נוספות לסרטים תתקיימנה ביום רביעי.

לפירוט כל ההקרנות הנוספות