הוספת הקרנות ליומן גוגל באתר הפסטיבל

לצד כל הקרנה בעמודי הסרטים באתר הפסטיבל, מופיע כפתור המאפשר להוסיף את ההקרנה ליומן גוגל.

add-to-google-calendar

שימו לב: הקרנות שנוספו לפני ה־26.4 מופיעות ביומן שעה לאחר מועדן הנכון. אם הוספתם/ן הקרנות לפני תאריך זה, אנא ודאו שהן נרשמו בשעה הנכונה. אנחנו מתנצלים על התקלה.