docommunity

אירוע חשיפה לרכזי תרבות מרחבי הארץ

לראשונה, דוקאביב מזמין רכזי תוכן ומנהלים אמנותיים מרחבי הארץ לאירוע חשיפה של יבול הסרטים הדוקומנטריים השנתי.

בפעם הראשונה, קהילת מנהלי התוכן נפגשת לאירוע מטרתו היא חיזוק הקשר עם שותפים ממוסדות וארגוני תרבות בכל רחבי הארץ.

המוזמנים יקבלו טעימות ממבחר הסרטים החדשים והמדוברים ביותר ויחשפו לתכנית השנתית ולאפשרויות העבודה מול דוקאביב במהלך השנה.

מי יהיו בין המוזמנים?

רכזי תרבות מכל הארץ; קיבוצים, מושבים, מועצות אזוריות וערים. מנהלי מרכזי תרבות, בתי קולנוע פרטיים, מנהלי סינמטקים, קנייני תוכן לחברות וארגונים, ונציגים ממוסדות האקדמיה.