• יום ה' 17.05 12:00 סינמטק 2
    כניסה חופשית


אוצרות: חגית בן יעקב, אסנת טרבלסי, ד"ר אוהד לנדסמן וענת אבן.
מפיקה: נגה חביון

12:00מושב ראשוןהארכיונים הסמויים מהעין: דיון בחשיפת ארכיונים של גופי הביטחון

By Collective (Video of Vatican Television Center)
By Collective (Video of Vatican Television Center)

מנחה: דורון גלעזר ("סאלח, פה זה ארץ ישראל")
משתתפים/ות:
ד"ר יעקב לזוביק (גנז המדינה)
שי גל ("המחתרת היהודית")
ליאור יבנה (מנכ"ל עמותת עקבות)
אילנה אלון (מנהלת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון)

יותר ויותר סרטים שנעשים בישראל בשנים האחרונות מבקשים לחשוף, הן באופן מאיר והן באופן ביקורתי, את אופני קבלת ההחלטות, ההתנהלות הצבאית, הפוליטית והאזרחית ותוצאות פעולותיהם של גופי הביטחון במדינת ישראל. ליוצרים ויוצרות דוקומנטריים מקום מיוחד בחשיפה זו, ובפרט בשל יחסם לחומרים ארכיונים, המהווים מחד את הבסיס ליצירה התיעודית ומאידך עשויים להכיל חומרים רגישים וחסויים רבים.
החשיפה, מבחינה זו, עלולה להביא פעמים רבות לא רק לבחינה מחודשת של המצב בשטח אלא גם לגילוי של אסטרטגיות וחומרים שמטבעם אמורים להיוותר בצללים.

במתח הזה שבין זכות הציבור לדעת לבין הרגישות הביטחונית של החומרים, יעסוק המושב הראשון של הכנס. בין השאר יידונו שאלות כגון: מה מייחד את ישראל ואת מנגנוניה המדיניים וכיצד זה משפיע על היצירה הקולנועית והתיעודית שנעשית בה? מתי מגיע הזמן הנכון לחשוף חומרים שעד אז נותרו חסויים? על מי מוטלת האחריות לבחור מה יוצג וכיצד? ואיך פועלת הדינמיקה שבין היוצר/ת לצנזור? מה בין עיתונות חוקרת לקולנוע תיעודי ביחס לחומרים מדיניים חסויים?

הפסקה

13:30השקת גיליון 16 של כתב העת תקריב לקולנוע דוקומנטרי:עשרים שנות תיעוד מקומי: חשיבה מחודשת

היוצא לרגל 20 שנה לדוקאביב – ובתמיכת קרן רבינוביץ'
דברי הקדמה: עורך גיליון 16, ד"ר אוהד לנדסמן

מושב שנימצלמים מתנחלים: דיון במוטיבציות תיעודיות של הסכסוך

מתוך סדרת הרשת "חמושות" (2018) צילום: כרם בלומברג
מתוך סדרת הרשת "חמושות" (2018) צילום: כרם בלומברג

מנחה: ענת דן (חוקרת ומרצה לקולנוע)
משתתפות/ים:
ד"ר שמוליק דובדבני (חוקר, מרצה ומבקר קולנוע)
ד"ר איריס זכי ("מתנחלת")
מרדכי ורדי ("השדה")
איילת בכר ("חמושות")

את מאמרו על 50 שנים של תיעוד הסכסוך בגיליון האחרון של "תקריב" מסכם רענן אלכסנדרוביץ' בטענה כי "המוטיבציה העיקרית של המתעדים, ואולי גם של קהל הצופים, היא אותו רעיון ותיק של שינוי מציאות על ידי חשיפתה. אבל חשוב אולי שנכיר בכך, הן כמתעדים והן כצופים, שלאור הסיפור בן חצי המאה של תיעוד הכיבוש הישראלי, רעיון זה טעון לכל הפחות בחינה מחדש".

בפאנל זה נבקש לנצל את הצעתו של אלכסנדרוביץ' כדי לבחון את המוטיבציה של המתעד/ת הישראלי/ת המפנה את מצלמתו/ה אל מתנחלות ו/או מתנחלים ומספר/ת את סיפורם. בין השאלות שיעלו בפאנל: מה סיקרן ו/או משך את היוצרים/ות בעולם המתנחלי? מהם הקונפליקטים שעלו מתוך המפגש עם המתנחלים/ות במהלך הצילומים? מהו המקום של עיצוב הדמויות והסגנון הקולנועי בתיווך הקונפליקטים הללו? מהי החשיבות בייצוג מורכב של המתנחל/ת כסובייקט חברתי ופוליטי ובאיזה אופן ייצוג זה מאפשר את שינוי פני המציאות?

15:00מושב שלישימגמות חדשות ביחסים שבין תיעוד, עיתונות וניו מדיה

Alice Burgin
Alice Burgin

מרצה: ד"ר אליס בורגין, מנהלת AIDC – הכנס האוסטרלי הבינלאומי לקולנוע תיעודי

בעידן שבו עיתונות הדפוס נכנסת לשוק הווידיאו והרשתות החברתיות פותחות ערוצים חדשים לחשיפה עיתונאית, היחסים בין וידיאו לעיתונות מתפתחים לכיוונים לא צפויים. הזדמנויות חדשות לשיתופי פעולה ולתחקירים צצות על ימין ועל שמאל ומשפיעות הן על עולם היצירה התיעודית והן על עולם העיתונות. אילו הזדמנויות השינויים האלה מביאים לפתחם של יוצרי הקולנוע הדוקומנטרי? אילו שיתופי פעולה חדשים אנו עתידים לראות? אליס בורגין תדון במגמות שהיא עדה להן ברחבי העולם.
ההרצאה תתקייים בשפה האנגלית