הכי רחוק, הכי קרוב ופנימה. שלושה סרטים המסיטים את המבט אל מעבר ומעל לשגרתי והמוכר.