שלושה סרטים הממסגרים התרחשות אנושית במרחב וקושרים יחד פנים וחוץ.