לעתים קרבה מהדהדת דווקא את המרחק. שלושה סרטים על מערכות יחסים שהזרות והקרבה בהן מגדירות זו את זו.