הקרנות התלמידים סגורות לקהל הרחב
* הקרנה בנוכחות יוצר/ת

שלישי 5.11

רביעי 6.11

חמישי 7.11

שישי 8.11

שבת 9.11