Under my Skin 2019, 16 דקות

מבחוץ טרייסי נראית כמו כל תלמידה אחרת בבית הספר, אבל משהו מקנן בגופה. טרייסי נולדה נשאית HIV ואיבדה את הוריה למחלה. הסוד שהיא מסתירה הולך ותופח, עד שהיא מחליטה לקחת סיכון ולשתף את חברתה הטובה.