קול קורא: דוקו ספורט


פסטיבל דוקאביב, קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה וערוץ הספורט מזמינים יוצרות ויוצרים עצמאיים להגיש הצעות להשקעת הפקה מלאה בסרט תעודה בודד, שעלילתו מתרחשת באחד מענפי הספורט. המיזם יעמיד לטובת הסרט תקציב בסך 500,000 במזומן ובשווה ערך אנשי צוות ואמצעי הפקה, כשהסרט הגמור יוצג בבכורה בפסטיבל דוקאביב.

מועד פתיחת ההגשה: 18.2.19
מועד אחרון להגשה: 4.5.2019 בשעה 23:59

לשאלות וסיוע ניתן לפנות לאתר הקרן: http://www.kerenmakor.org.il/
ולמשרדי הקרן: 03-5664746; office@kerenmakor.org.il