Covered up ישראל 2018, 52 דקות, עברית, כתוביות בעברית ובאנגלית

דרך מסע אישי ומשפחתי בענייני נשים – נישואים, גירושים, שידוכים, כיסוי ראש וחיי משפחה – מתעדת רחל את עולמן של נשים חרדיות.
כבוגרת בית יעקב, היא נישאה בשידוך לאברך וכל רצונה היה להיות "אישה כשרה עושה רצון בעלה", אך רחל נקלעה לנישואים שלא צלחו. היא התגרשה וביקשה להוריד את הפאה, מהלך חריג בחברה החרדית.
התנגדותם של הוריה, ההלכה והחברה מציבים בפניה קונפליקט.
היא יוצאת למסע אישי, משפחתי וחברתי דרך הפאה, על מנת לשאול על כיסוי וגילוי, נשיות מודחקת, יופי וצניעות, נישואים וגירושים, מוסכמות חברה, גיל הנישואים המוקדם וריבוי הילודה, פרנסה וקריירה.

בימוי, תסריט ותחקיר: רחל אליצור
הפקה וצילום: אביגיל שפרבר
חברת הפקה: פרדס הפקות-אביגיל שפרבר
עריכה: טלי זוהרה חייט
מוזיקה: רונית רולנד
World Sales: avigail sperber (avigail73@gmail.com)

קורות חיים

רחל אליצור גדלה בבית חרדי ובמוסדות 'בית יעקב'
בוגרת בית הספר לקולנוע 'מעלה' בירושלים
ומנהלת את השלוחה החרדית של 'מעלה'.
זהו סרטה התיעודי הראשון העוסק בנשים בחברה החרדית
מנקודת מבט אישית ומשפחתית.