סיפורים מהתקווה: אור ברקסמאייר – Docaviv On Demand

סיפורים מהתקווה: אור ברקסמאייר

סדנת הקולנוע הדוקומנטרית של דוקאביב בבית דני, שכונת התקווה 2016

מנחה: מיטל אבוקסיס, צילום: אושרי חיון, עריכה: אביגיל ניב

הפרויקט הוא יוזמה של דוקאביב, ובשיתוף המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה ועיריית תל אביב-יפו