יומני אוסלו

1992, היחסים בין ישראל לפלסטינאים נמצאים בשפל המדרגה. בנסיון לשים קץ לשפיכות הדמים, קבוצת ישראלים ופלסטינאים נפגשת באוסלו באופן לא חוקי. מבלי שקיבלו גיבוי או הכרה רשמית, שיחות אלו משנות את המזרח התיכון לעד. הקרנה באדיבות yes דוקו