מבול

בצלו של מבול שהתרחש לפני אלפי שנים, ארבע דמויות מרחפות בין שמים למים, בהתמודדות יומיומית עם השתנותו של הטבע.