המדריך לג'נטריפיקציה

אחרי למעלה משישה עשורים של הזנחה פושעת ומכוונת, התגלתה יפו מחדש כפנינת נדל״ן נחשקת. הסרט עוקב אחר המאבק האישי של התושבים הוותיקים כנגד חרב צווי הפינוי וחושף את המטמורפוזה שעוברת העיר על כל משמעויותיה החברתיות והפוליטיות.

יזכור למנשייה

שכבה אחר שכבה נחשפת שכונת מנשייה, על חוף הים בין תל אביב ליפו. "יזכור למנשייה" עוסק במקום הנעלם, שקיומו חי וצרוב בזיכרונותיהם של תושביו.

מבול

בצלו של מבול שהתרחש לפני אלפי שנים, ארבע דמויות מרחפות בין שמים למים, בהתמודדות יומיומית עם השתנותו של הטבע.