Ada for Mayor ספרד 2016, 86 דקות, ספרדית, כתוביות בעברית ובאנגלית

כשאאוטסיידרית תופסת את השלטון, היא מתמודדת עם תהליך הסתגלות לא קל. אדה קולאו, אחרי שנתיים בראשות עיריית ברצלונה, נחשבת לרדיקלית מבין המנהיגים הפוליטיים באירופה. היא צמחה מלמטה, "לא אדם חשוב" – כפי שהעידה על עצמה בוועדה פרלמנטרית לחקר המשבר הכלכלי בארצה – מנהיגה של תנועה עממית, שזעקה את מצוקתם מאות האלפים שנותרו חסרי בית. האישה שלא חששה לקרוא לבנקאים "גנבים" ולהאשים אותם באחריות פלילית למשבר, פילסה לעצמה דרך בין גברים בחליפות, "זכרים מתנשאים שיודעים הכל ואין להם ספקות", והעירה את הציבור מאדישותו. הסרט, העוקב אחר שנת הבחירות שלה, כולל יומני וידיאו אישיים – בהם היא משתפת בהתחבטויות שפוליטיקאים נוהגים להצניע בכל מחיר.

פסטיבלים קודמים: Dok Leipzig, FIPA, Docs Barcelona, Malaga

טריילר

בימוי: Pau Faus
הפקה: Ventura Durall
חברת הפקה: Nanouk
תסריט: Pau Faus And Ventura Durall
עריכה: Joan Manel Vilaseca, Àlex Garcia, Núria Campadabal
World Sales: Taskovski Films (festivals@taskovskifilms.com)

CV

Barcelona, 197.
Degree in architecture. His artistic restlessness leads him to create COMANDO VIDEO in
2013, a service for social movements to document their daily work. He made several
short films such as "The retired city" (2010), "Offstage" (2011) or "Pedagogy" (2012)
among others.