תנאי שימוש פסטיבל דוקאביב

 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש במערכת דוקאביב ("המערכת"). המערכת מופעלת על-ידי דוקאביב, עמותה רשומה ("דוקאביב").
 2. המערכת היא מערכת צפייה לפי דרישה (VOD) המיועדת לצפייה בסרטי תעודה וסרטים אחרים ככל שיצורפו למערכת. המערכת פועלת באתר דוקאביב, הפועל בכתובת docaviv.co.il התנאים חלים על שימוש במערכת בין שהגעת אליה דרך אתר דוקאביב, או דרך אפליקציה, או כל כתובת אינטרנט, או עמודי מדיה חברתית שאליהם יקושר בעתיד תנאי השימוש חלים בין אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה אחרת הקשורים להם.
 3. כדי להגן על זכויות היוצרים בסרטים, הם משודרים עם הצפנה ("DRM"). לכן הסרטים ניתנים לצפייה אך ורק מאביזרי קצה באמצעות דפדפנים התומכים בהצפנה כמפורט להלן:
  ניתן לצפות בסרטים ממחשב נייד או שולחני באמצעות דפדפן כרום או פיירפוקס או אדג' עדכניים . ייתכנו קשיים והפרעות בצפייה מדפדפני אינטרנט אחרים או שאינם עדכניים.ייתכנו קשיים או הפרעות בצפייה ממערכות הפעלה של טלוויזיות חכמות.
 4. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לדוקאביב במייל support@docaviv.co.il
 5. תנאי השימוש מהווים חוזה בין דוקאביב לבין מי שעושה שימוש במערכת ("משתמש"). בכניסה למערכת או עשיית כל שימוש אחר בה, הינך מביע הסכמה לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנעו משימוש במערכת.
 6. שימוש במערכת כרוך במסירת מידע על-ידך למערכת. פרטים אודות המידע שאנו אוספים והשימושים שאנו עושים במידע זה מופיעים במדיניות הפרטיות.

הזמנות תשלומים

 1. ניתן להזמין כרטיסים להקרנות בסינמטק באמצעות אתר האינטרנט של דוקאביב. ביטולים יתקבלו עד 24 שעות מראש. ביטול עד למועד זה יזכה את המזמין בהחזר כספי מלא. בגין ביטול לאחר מועד זה לא יבוצע החזר.
 2. צפייה בסרט במערכת הצפייה המקוונת כרוכה בתשלום דמי צפייה. דמי הצפייה הינם כפי שיצוינו באתר מעת לעת ומקנים זכות לצפות באופן פרטי ובלתי מסחרי בסרט. הסרט זמין ל-24 שעות מרגע תחילת הצפייה לעד 5 צפיות.
 3. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת כפי שייקבע על-ידי דוקאביב מעת לעת לאחר קבלת התשלום, יפתח הסרט לצפייה .
 4. התשלומים נגבים עבור דוקאביב על-ידי ספקים חיצוניים וביצועם מחייב מסירת מידע רגיש, כגון מספר כרטיס אשראי, שם בעל הכרטיס ופרטים אחרים. פרטי האשראי נמסרים ישירים לספקים החיצוניים ואינם מועברים לדוקאביב. לכן על המשתמש, לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. דוקאביב אינו אחראי לכל מידע שנמסר לספק החיצוני.
 5. אין להשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום של אחר ללא הרשאה. הרשאה לחיוב כרטיס אשראי או אמצעי תשלום שנמסרה על ידי המשתמש לשם רכישת זכות צפייה תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס או אמצעי שיישא מספר אחר, שיונפק כחלופה לכרטיס או לאמצעי.
 6. בכל מקרה, תוקפה של רשות השימוש במערכת מותנה בפירעון מלא של דמי הרישיון.
 7. דמי הצפייה במערכת כוללים מע"מ, ככל שחל. דוקאביב רשאי לשנות את תעריפי דמי הצפייה מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי.
 8. כל עוד לא התחלת לצפות בסרט, ניתן לבטל את ההזמנה בהתאם להנחיות המופיעות באתר ובלבד שבקשת הביטול תוגש לפני תום הפסטיבל. עם הביטול, נחזיר את דמי הצפייה. אחרי תחילת הצפייה, או תום הפסטיבל לא ניתן לבטל את ההזמנה.

זכות שימוש במערכת

 1. השימוש במערכת הינו על-פי תשלום דמי צפייה בגין כל סרט שבו מבקש המשתמש לצפות.
 2. השירות זמין לצפייה בתוך מדינת ישראל בלבד. לא ניתן לצפות בסרטים מחוץ למדינת ישראל.
 3. דוקאביב רשאית להנהיג מעת לעת כללי שימוש שונים, ובכלל זה לקבוע כי השימוש במערכת או פיצ'רים מסוימים שלה יהיה על-פי הרשמה ויצירת חשבון ("חשבון"), או תנאים אחרים. במקרה זה, החשבון יהיה אישי ועל כל מידע המועבר לצורך ההרשמה למערכת להיות נכון ומדויק. כל פעילות בחשבון היא באחריות המשתמש בלבד.
 4. דוקאביב רשאית למנוע, לבטל או להגביל כל זכות שימוש של משתמש שהפרה את התנאים הללו בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.

קניין רוחני והגנה על המידע

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים במערכת ובתכנים הכלולים בה, לרבות בטקסטים, בתרגילים, בעיצוב, בגרפיקה, בצילומים, בלוגו המערכת, בשם המערכת ובתוכנה של המערכת שייכות באופן בלעדי לדוקאביב. כל זכויות אלה שמורות. הזכויות בסרטים שייכות לגורמים (מפיקים, אולפנים, מפיצים וכו') שהעניקו לדוקאביב רשות לכלול אותם במערכת.
 2. אין להעתיק, להקליט, לאחסן בכל אמצעי אחסון, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להשכיר, ליצור יצירה נגזרת או בכל דרך אחרת להפיץ את הסרטים ו/או תכני האתר האחרים ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של דוקאביב.

חומרי צד ג' ותלונות

 1. הסרטים וחלק מהמידע והתכנים האחרים המפורסמים במערכת, לרבות חומר פרסומי נוצרו בידי צדדים שלישיים (להלן: "חומרי צד ג'"). דוקאביב אינו אחראי לחומרי צד ג', או לכל דבר הכלול בהם.
 2. כל אדם ו/או גוף הסבור כי סרט ו/או חומר צד ג' כלשהו מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות שלו, או כי יש בחומר כאמור כל פגיעה אחרת בו מתבקש לפנות לדוקאביב בכתובת מייל support@docaviv.co.il תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 3. דוקאביב יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל דוקאביב לפי המתחייב על פי דין.
 4. קישורים המופיעם במערכת הינם בגדר שירות למשתמשים. דוקאביב אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו למערכת שאליו התכוון. אין בקישור משום אחריות לחומר המקושר כלשהו ו/או גושפנקא ו/או המלצה בקשר אליו.

פרטיות ומידע רגיש

 1. דוקאביב נוקט אמצעים לשמור על פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט או כל רשת תקשורת לא כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים או עקב סיבות אחרות שאינן בשליטת דוקאביב.
 2. במילוי פרטים לצורך רכישת צפייה בסרט הינך מסכים באופן מפורש לכך שדוקאביב רשאי לשלוח לך מידע והצעות ודברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם דוקאביב ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את דוקאביב למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- support@docaviv.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 3. מידע נוסף על המידע שאנו אוספים בקשר למשתמשים ועל השימוש הנעשה בו מתפרסם במדיניות הפרטיות.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות ו/או להרשות לאחר לעשות כל שימוש במידע אודות משתמשים אחרים במערכת לצורך שליחת דואר פרסומי ו/או מסחרי ולא להפעיל ו/או לשלוח למערכת ו/או לכל משתמש כל תוכנה ל ו/או יישום אחר העשוי להזיק למערכת ו/או לצדדים שלישיים או לעשות שימוש ב"זוחלים", "רובוטים" וכיו"ב. עם זאת, למנועי חיפוש לגיטימיים מותר לסרוק את המערכת כמקובל לצורך יצירת קישורים ממנוע החיפוש.

שיפוי

 1. המשתמש יפצה וישפה את דוקאביב בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

טיפול בתקלות

 1. דוקאביב ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות במערכת בהקדם האפשרי. עם זאת, דוקאביב לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, דוקאביב לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן במערכת ואינו מתחייב כי מידע זה יישמר ו/או בגין.
 2. על אף האמור, אם כתוצאה מתקלה שאירעה במערכת (להבדיל מסיבה אחרת, כגון תקלה במחשב או במכשיר שלך), נמנע ממך לצפות בסרט שבגינו שילמת דמי צפייה, אתה מתבקש לשלוח לדוקאביב פרטים רלוונטיים. במידה ויתברר כי התלונה מוצדקת, דוקאביב תשיב לך את דמי הצפייה ששולמו.
 3. דוקאביב אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן במערכת.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דוקאביב רשאי להשבית את המערכת באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהמערכת, לרבות בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

שונות

 1. תנאי שימוש אלה חלים בנוסף לכל תנאים המפורסמים בגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בגוף המערכת יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.
 2. דוקאביב רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי או עדכון ייכנס לתוקף עם פרסומו במערכת. מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת עבור שינויים או עדכונים.
 3. כל דבר האמור בתנאי שימוש אלה בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכל אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 4. דוקאביב רשאי בכל עת להעביר את הבעלות במערכת ו/או את הזכות להפעילה במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר, להעתיק ו/או להעביר את המערכת בשלמותה ו/או בחלקה לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמה של המערכת ו/או להשהות את פעילותה ו/או לסגור אותה כלל. לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי דוקאביב בקשר לאמור לעיל.
 5. תנאי שימוש אלה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים בטלים בזה. כל שינוי של תנאי שימוש אלה יהיה בכתב בלבד. הכותרות בתנאי שימוש אלה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 6. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם אשר יהיה.
דילוג לתוכן